Over ons

About us

ROTTERDam CITY CHURCH is lit!

Een echt leven met God gaat voorbij religieuze patronen... We zijn dus niet passief noch zelfgenoegzaam, maar een groep van jonge mensen die bewust met God wil leven.
Ben jij een student, expat, gepensioneerd, jonge professional, dakloze, investeerder? Iedereen is welkom!

Er is altijd tijd voor heerlijk bakje koffie en een goed gesprek als je ons ontmoet.

Tot snel!

A true life with God surpasses all religious patterns.. So we are not passive nor complacent, but a family of young people who want to plug into God in all His fullness. Are you a student, expat, retired, young professional, homeless, investor? Everyone is welcome!

We will have great coffee and great conversation ready when you meet us.

See you soon! 

A family church in the city of Rotterdam

 Rotterdam City Church ligt op loopafstand van het centraal station en is een jonge, levendige internationale kerk. Gelegen in het hart van Rotterdam streven we ernaar elkaar toe te rusten en te inspireren om met God te leven in ons dagelijks leven. Wij geloven dat als we het evangelie in onze gezinnen, bedrijven,vriendschappen, carrières, talenten en stad brengen, het koninkrijk van God zal worden uitgebreid en het leven met meer liefde, vrede en gerechtigheid zal worden vervuld.

Onze diensten zijn altijd tweetalig zowel in het Engels in het Nederlands en wij staan open voor internationale bezoekers.

Rotterdam City Church is in walking distance from the central station and is a young vibrant international church. Located in the heart of Rotterdam we strive to equip and inspire each other to live with God in your daily life. We believe that if we bring the Gospel into our families, businesses, friendships, careers, talents, and city, the Kingdom of God will be expanded and life will be filled with more love, peace, and righteousness.

All our services are both in English and in Dutch and we are very open to international visitors

our Leadershipteam:
Nsongo & Marjolein Mfumu A Kanda
Alex & Judith Baretto
PHOTO-2019-09-22-17-07-57.jpg
Grace & Rashied Ilahi

Pastoral team

alrashied@gmail.com

FINANCIAL INFORMATION / FINANCIELE INFORMATIE

Stichting City Church heeft een ANBI status. Financiële verslagen zijn vrij opvraagbaar door schriftelijk contact op te nemen ons kantoor.

Wie een gift aan de stichting City Church wil aftrekken van de inkomstenbelasting, heeft daarvoor een RSIN-nummer nodig. Het RSIN-nummer van stichting City Church is: 856920502

Het jaarverslag van 2018-2019 kunt u opvragen door een mailtje te sturen naar stichtingcitychurch@gmail.com

City Church Foundation has ANBI status. Financial reports can be retrieved freely by contacting our office in writing.

Whoever wants to deduct a donation to the City Church foundation from the income tax, needs an RSIN number for this.

The RSIN number of the City Church foundation is: 856920502

Our annual report of 2018-2019 is available upon request by sending an email to stichtingcitychurch@gmail.com

For more information about stichting City Church Click here